Att använda citat

Det är alltid kul att kunna komma med ett trevligt citat, antingen när man ska hålla tal eller ska skriva en text som ska fånga lyssnare eller läsares uppmärksamhet. Det tillhör inte ovanligheterna att kända föredragshållare börjar med ett citat i när de håller sitt anförande. Dels för att få folk intresserade men också ge ett lite hum om vad föreläsningen ska handla om.

Plagiat

När man ska citera något så är det väldigt viktigt att göra det ordagrant men också berätta vems de bevingade orden tillhör. För annars är risken stor att man kan bli anklagad för plagiat. Att man berättar vart ordstävet kommer från är för att man som läsare eller åhörare ska kunna kontrollera den text som har blivit citerad eller vill läsa mer om det i originalet så att säga.

Just när man skriver är det väldigt lätt att kunna se om någon text är plagierad, med tanke på dagens plagiatverktyg det finns inom den digitala världen. Speciellt om man påstår att det är sina egna ord man har använt. Inom till exempel inom den akademiska världen där det görs tentor, är det extra viktigt att få till allt ordagrant och inte plagiera. Skulle detta upptäckas så kan det hända att tentamen blir underkänd och i värsta fall kan studenten bli avstängd.

När citat används

Det gäller att se till att ordstäven inte är allt för långa och framför allt inte många. När man använder sig av ett utdrag från en text gäller det att markera texten med citationstecken (”) och att det fogas in på ett snyggt och väl avvägt sätt i texten. Speciellt om det bara är ett kort ordstäv. Vid längre utdrag och citering kan man skriva det som ett helt stycke och gärna med en teckenstorlek som skiljer sig från övriga texten, samt eventuellt kursivera texten. Men det är naturligtvis alltid lika viktigt att tala om vart citatet kommer ifrån. Dessutom bör man undvika att ordstäv i andra hand. Är man tvungen att använda orden i andra hand så går det att kringgå genom att till exempel skriva att en person påstår detta.

Att göra hänvisningar kan hjälpa till att understryka eller betona det man vill ha sagt. Vilket gör att de som lyssnar eller läser en text, här lättare för att förstå vad man vill uttrycka till fullo. Men som sagt det gäller vara uppmärksam när man gör något sådant så att det inte uppfattas som att det är sina egna ord som har använts.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *