Om stamceller

Det var i slutet av 1900-talet som stamcellsforskningen först utmålades som botemedlet för en mängd sjukdomar. Med hjälp av stamceller skulle människokroppen kunna reparera och laga sig alldeles själv. Men i takt med att resultaten uteblev tappade allt fler hoppet om detta. Inte stamcellsforskarna dock. De har oförtrutet arbetat vidare och de senaste åren har också de mest fantastiska genombrott börjat komma idager.

Det finns olika typer av stamceller. Pluripotenta stamceller kan bilda alla olika typer av celler som finns i vår kropp. Genom att utveckla metoder så att man kan styra stamcellerna att bilda de specialiserade celltyper som man specifikt är ute efter, skulle man kunna behandla vissa sjukdomar genom att ersätta döda, eller skadade celler, med nya celler som är producerade från stamceller. Detta har dock visat sig vara lättare sagt än gjort.

Tillverkning av dopaminceller

I hjärnan har vi ungefär 1 000 olika typer av nervceller och nästan alla bildas i ett relativt tidigt stadium under fosterutvecklingen. Nervceller med speciella funktioner bildas på olika platser i hjärnan och under specifika tidsperioder under embryoutvecklingen.

Parkinsons sjukdom beror till exempel på att de dopaminproducerande cellerna som finns i mitthjärnan degenererar och dör, vilket leder till svåra motoriska problem. Nu finns dock starka förhoppningar om att man ska kunna behandla sjukdomen genom transplantation av nyproducerade dopaminceller. Genom att studera hur dopaminceller normalt utvecklas kan man idag identifiera de gener som styr uppkomsten av dopamincellerna och sedan använda generna för att producera dopaminproducerande celler från pluripotenta stamceller.

Forskare har nu även skapat liknande metoder för en effektiv framställning av celltyper som har betydelse för andra neurodegenerativa sjukdomar, som ALS och MS och depression. Att styra cellerna fungerar mycket bra i labbmiljö, men eftersom cellerna är genmodifierade är det tveksamt om man med denna metoden vågar prova att överföra cellerna till humana celler genom transplantation.

Viktig upptäckt av ny signal

Den andra dimensionen i utvecklingen av specialiserade stamceller har med tiden att göra. I hjärnan har vi tidsmekanismer som gör att neuronala stamceller utvecklas till olika celltyper vid olika tidpunkter, men hur dessa tidsmekanismer regleras på molekylär nivå vet man mycket lite om, men man tror att detta kan vara väldigt viktig när det gäller stamcellsforskningen. Man har studerat den process som börjar med att motorneuroner (de som styr vår motorik) bildas. Detta är en process som plötsligt stoppas till förmån för tillverkning av serotoniniproducerande celler och när den produktionen upphör bildas istället celler som isolerar nervbanor och dessa har betydelse vid utvecklingen av till exempel MS. Sedan tidigare har man känt till den första fasen, men nu har man även hittat den fas som avslutar produktionen och startar serotoninfasen. Detta är en mycket viktig upptäckt och kan få en enorm betydelse för behandling av depression. Idag stärker man serotoninfunktionen i hjärnan med hjälp av antideprissiva medel, men med signalen man hittat kan man alltså starta serotonintillverkningen direkt.

Med spänning ser vi hur utvecklingen av stamceller formas framför våra ögon. Man har gjort så enormt stora framsteg de senaste åren och all forskning kommer säkert snart att bära ännu mer frukt. Man kan idag redan använda stamceller vid behandling av olika sjukdomar, men forskarna jobbar ständigt vidare på att hitta fler områden där våra fantastiska byggstenar, i form av stamceller, kan hjälpa oss.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *