Kategori: Hälsa

Cannabisolja som medicinskt supplement 0

Cannabisolja som medicinskt supplement

Cannabis är en växt som använts inom medicinskt bruk i många tusen år. Det har välgörande effekter cannabisolja för bland annat psykologiska sjukdomar, lungsjukdomar och har lugnande förmågor. Flera forskningar pekar på cannabisoljans många...

Ta bort åderbråck 0

Behandling för att ta bort åderbråck

Om du har fått åderbråck har du säkert många frågor. Den tidigare artikeln handlade bland annat om vad åderbråck är, vilka symtom du kan få och när du ska söka vård. Denna artikel kommer...